0 0,00 €
 

Základné systémy tlače

Pomohol vám článok?

Základné systémy tlače

 

Ako sme už spomenuli aj v tomto článku, počítačové tlačiarne sa delia do niekoľkých kategórií, ktoré môžu byť pre zákazníkov mätúce. Hlavné kategórie na súčasnom trhu sú dve: tlačiarne s mechanickým a tlačiarne s nemechanickým systémom tlače.

Mechanické tlačiarne používajú systém, kde sa tlačové hlavy fyzicky dotýkajú papiera rotačným diskom, sú to napríklad ihličkové tlačiarne. Sú hlučné, a preto nie sú vhodné na domáce použitie. Pracujú s tlačovou páskou.

Nemechanické tlačiarne sú tichšie, rýchlejšie, pri tlači využívajú náplne do tlačiarní. Nedochádza pri nich k priamo kontaktu medzi tlačovou hlavou a papierom. K tomuto typu patria laserové, tepelné a atramentové tlačiarne. Laserové tlačiarne napríklad k tvorbe obrazu používajú laserový lúč, ktorý produkuje čisté obrazy s rýchlym výsledkom. Využívané sú najmä v kanceláriách.